ХИГИЕНИСТ В ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА "ЗАХАРНА ФАБРИКА"

Месторабота - София, Център за деца и семейства "Захарна фабрика"
Работа по задание / Freelance
Непълно работно време
Гъвкаво работно време

Фондация „КОНКОРДИЯ България" е част от международна организация и предлага комплекс от дейности и социални услуги, насочени към подкрепа и закрила на деца, младежи и семейства от уязвимите и социално изключени групи.

Основни дейности и отговорности:

- Извършва редовно и качествено почистване на работните и битовите помещения;
- Спазва санитарно-хигиенните и противопожарни изисквания;
- Спазва правилата по охрана на труда и противопожарната защита;
- Сортира и изнася хартии, смет и други на определените за целта места;
- Подрежда и сортира предмети, свързани с дейността на Центъра.

Очакваме кандидатите да притежават:

- Основно образование;
- Не е необходим професионален опит;
- Компетентност, самодисциплина, самоконтрол при справяне в кризисни ситуации и разрешаване на проблеми, позитивна нагласа и умения за работа с уязвими общности, толерантност към хора от различни социални прослойки, с различна сексуална ориентация, етнос, религия.

Кандидатите могат да открият при нас:

- Граждански договор;
- Професионална подкрепа;

За да кандидатствате за позицията Хигиенист в Център за деца и семейства "Захарна фабрика", моля изпратете вашата автобиография на hr.bulgaria(at)concordia.bg като не забравяте да посочите позицията за която кандидатствате и как да се свържем с вас! 

На всички кандидати гарантираме конфиденциалност по смисъла на ЗЗЛД. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

14.06.2023 г.

Бюлетин ДАРИ СЕГА