Как да общуваме ефективно на работното място?

Добрите комуникационни умения са ключ към това да бъдем добре и правилно разбрани.

Комуникацията в днешно време или общуването между хората е от изключителна важност  - дали на работа, в семейството или между приятели е важно да общуваме така, че да ни разбират, да не обиждаме и да не нараняваме този срещу нас.

Добрите комуникационни умения са ключ към това да бъдем добре и правилно разбрани. 

В проект „Зает занапред – програма за активиране и заетост на младежи от уязвими групи, с фокус върху ромите“, финансиран от Тръст за социална алтернатива сме разработили програма за комуникационни умения за  безработни младежи и за младежи, които имат трудности в задържането на работното място.  

Умения  за представяне и запознаване; видове комуникация –  положителна, агресивна и пасивна; възможни речеви ситуации, според видовете комуникация; упражнения за комуникационна интелигентност са част от темите застъпени в програмата.

Интерактивният подход, диалогът  и ученето през опита са методите, на които наблягаме в програмата по комуникационни умения. 30 младежи  ще имат възможността да преминат през обучението и да подобрят своите умения и увереност  в общуването.  

Бюлетин ДАРИ СЕГА