Втора инфосреща по проект Нашите права и отговорности

Фондация КОНКОРДИЯ България организира втора инфосреща на 16.06.2023 с представители на социалната сфера

Срещата се организира по проект Нашите права и отговорности – програма за овластяване на уязвими групи

***
Кога? – 16.06.2023г
В колко часа? – От 13.30ч. до 15.50ч.
Къде? – Project Lab, бул. "Княгиня Мария Луиза" 58 
Регистрация – ТУК
***

По време на срещата ще можете да чуете София Белчева – ръководител проект, Диана Василева – експерт комуникации, Ася Ценова и Теодора Иванова – обучители по темата детски и човешки права в проекта. Те ще разкажат за проекта, дейностите, резултатите и как проектът цели да подкрепи други доставчици на социални услуги с предстоящия Наръчник по програмата. За неговото финално оформление мнението на специалистите в социалната сфера е от изключителна важност. Именно затова ще се радваме да ви видим там – елате на срещата, споделете своето мнение и заедно ще направим ежедневието на хора от уязвими групи по-леко!

ПРОГРАМА

13.30 – 14.30 – Първа част:

  • Откриване и представяне на проекта и програмата
  • Проект – дейности, целева група, резултати
  • Процес – рискове, ресурси, решения

14.30 – 14.50 – Кафе-пауза

14.50 – 16.00 – Втора част:

  • Предварително представяне на Наръчник по програма Нашите права и отговорности
  • Дискусия – обратна връзка и мнение на присъстващите
  • Предстоящи дейности по проекта

15.40 – 16.00 – Нетуъркинг и закриване на срещата.  

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ ЗА УЧАСТИЕ ТУК

Проектът „Нашите права и отговорности“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 55 571 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП - www.activecitizensfund.bg . Основната цел на проект „Нашите права и отговорности“ е подобряване на уменията на хора от маргинализираните ромски общности в София да упражняват своите права.
Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от фондация КОНКОРДИЯ България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Бюлетин ДАРИ СЕГА