НПО работят заедно за овластяване на уязвими групи

“Здраве и социално развитие” е партньор на “КОНКОРДИЯ България” в подкрепата на младежи от уязвими групи

В очакване на предстоящия първи учебен за децата, фондация КОНКОРДИЯ България обръща внимание на една друга група, която също има нужда от образование - по-възрастните хора от уязвими групи на нашето общество. В партньорство с фондация „Здраве и социално развитие“ ще работим за подобряването на уменията на хората от маргинализираните ромски общности в София да упражняват своите права. Дейностите ще се осъществяват в рамките на проект „Нашите права и отговорности“, който се изпълнява от фондация КОНКОРДИЯ България с финансова подкрепа в размер на 55 571 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.

Реалността в България е, че над половин милион души и всеки 7ми човек от ромски произход няма да могат да прочетат това, което вие четете в момента, и да го разберат (линк, стр.10). На практика липсата на базова грамотност слага спирачки на всички опити на тези хора да живеят достоен живот. Но тези спирачки могат да бъдат премахнати, защото всеки може да бъде обучен и да научи това, което му е нужно. За обучението на хора с ниска грамотност обаче се изискват специални програми, които да адресират техните специфични нужди.

Затова ние от КОНКОРДИЯ България сме изключително щастливи да работим в партньорство  с фондация „Здраве и социално развитие“ . Радваме се, че можем да извършваме дейности, където има най-голяма нужда от тях и че работим заедно с НПО за овластяване на уязвимите групи. В хода на нашето партньорство са предвидени сесии, които се фокусират върху 2 различни сфери на грамотност – практическо ограмотяване и запознаване с правата на човека и детето. Практическото ограмотяване е насочено към работа с институции, запознаване с процедури и документи, попълване на заявления и молби и други полезни за участниците дейности. В допълнителното обучение на тема права и отговорности чрез различни игрови и интерактивни методи ще запознаем участниците с тази изключително важна тема за техните права. Тя ще им помогне да разпознават, зачитат и упражняват собствените си права, тези на децата им и на общността, в която живеят.

В резултат на съвместната ни работа и като краен продукт на проекта, ще бъде публикуван Наръчник за провеждане на програмата за овластяване сред уязвими групи, който всеки професионалист в социалната сфера би могъл да използва.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от фондация КОНКОРДИЯ България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Бюлетин ДАРИ СЕГА