Какви са възможностите за по-добра трудова реализация на младежи в риск

Това беше обсъдено на заключителното събитие по Проект „Зает занапред“

На 18 юли 2023 г. Фондация „КОНКОРДИЯ България“ проведе заключителното събитие "Младежите и пазара на труда - къде са пресечните точки" в рамките на проект „Зает занапред“, финансиран от фондация „Тръст за социална алтернатива“ и изпълнен от Комплекс за младежи „Здравей“. Резултатите и изводите от проекта, както и предложения и възможности за по-добра трудова реализация на младежи от уязвими групи бяха обсъдени заедно с представители на бюра по труда и други неправителствени организации.

Сред предложенията, с които да се отговори на особеностите и нуждите на младежи в риск, така че те да се почувстват по-уверени и спокойни на работните места и в личния си живот са:

Подкрепата за изграждане на трудови умения да започва още от ученическа възраст; улесняване на изискванията за започване на работа на 16 г. от страна на работодателите; въвеждане на възможност за заплащане на седмична база; дългосрочна подкрепа, добро отношение, търпение и насърчаване на младежите на работните им места; предоставяне на възможност за настаняване на квартира/общежитие, др.

Участниците в събитието се обединиха и около обща препоръка към младежите:

Да имат сериозно отношение към поетите ангажименти, да проявяват търпение и постоянство и да бъдат критични, да се доверяват на по-опитните специалисти, които ги подкрепят по пътя им към водене на достоен, самостоятелен живот.

Комплекс за младежи „Здравей“ към Фондация „КОНКОРДИЯ България“ предоставя консултативна и застъпническа дейност за професионално ориентиране, търсене и намиране на работа, медицинска и психологическа подкрепа, справяне с административни въпроси. Младежите се подкрепят и в битов и социален план.

18 юли 2023 г.

Бюлетин ДАРИ СЕГА