ПОРТИЕР В СМЦ "СВЕТИ КОНСТАНТИН"

Месторабота - София, СМЦ "Свети Константин"
Постоянна работа
Пълно работно време

Фондация „КОНКОРДИЯ България" е част от международна организация и предлага комплекс от дейности и социални услуги, насочени към подкрепа и закрила на деца, младежи и семейства от уязвимите и социално изключени групи.

Основни дейности и отговорности:

 •  Осъществява постова и патрулна служба и осигурява физическа охрана на сградата;
 • Контролира движението на потребители, външни лица и служители при влизане и излизане на територията на Дневния център (включително чрез системата за видеонаблюдение в сградата);
 • Осъществява пропускателен режим на автомобили и др. МПС, като се допитва до компетентните лица за право на достъп;
 • Следи за недопускане на кражби, злоупотреби, разхищения и др., като при установяване на подобни случаи уведомява ръководството;
 • Спазва нормативната уредба за безопасност и здраве при работа, за противопожарна защита и Правилника за вътрешния ред;
 • Посреща и насочва влизащите в сградата и своевременно уведомява даден колега/екип за посетител;
 • Вписва външните посетители в книга за посещенията;
 • В случай на инцидент, оказва помощ и съдействие на потребители и персонал за безаварийно изтегляне от сградата;
 • Запознава се и прилага изискванията на Система за управление на качеството, касаещи неговата дейност;
 • Демонстрира внимателно отношение към потребители, персонал и гости на Центъра;
 • Не допуска на територията на Центъра лица със забранен достъп;
 • Познава разположението на сградата, както и уязвимите места за нарушения, начина на действие за предотвратяване възможностите от злополуки, аварии, пожари и бедствия;
 • Познава местата на противопожарните съоръжения и начините на тяхното използване, местата с паник бутони към СОТ, телефонните номера на противопожарната служба, полиция, бърза помощ и при нужда им сигнализира.


Очакваме кандидатите да притежават:

 • Основно образование;
 • Предишен опит ще се счита за предимство;
 • Чувство за отговорност, справедливост, комуникативност;
 • Толерантност и позитивна нагласа към хора от различни социални прослойки, с различна сексуална ориентация, етнос, религия, ценностна ориентация и начин на живот;
 • Познаване и спазване на етичните принципи на социалната работа с младежи, семейства, общности.
   

Кандидатите могат да открият при нас:

 • Постоянен трудов договор на 8 часа по утвърден работен график/смени;
 • Професионална подкрепа;
 • Въвеждащо обучение и усъвършенстване на професионалните умения.

За да кандидатствате за позицията Портиер, моля изпратете вашата автобиография на  като не забравяте да посочите позицията за която кандидатствате и как да се свържем с вас! 

На всички кандидати гарантираме конфиденциалност по смисъла на ЗЗЛД. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

18.01.2023 г.

Бюлетин ДАРИ СЕГА