Томас Биртел Председател на международния Управителен Съвет
Маркус Инама Член на управителния съвет
Бернхард Друмел Управляващ председател
Ула Конрад Член на управителния съвет
Бюлетин ДАРИ СЕГА