ЖИВОТ БЕЗ НАСИЛИЕ

По случай 8 март КОНКОРДИЯ България стартира дарителска кампания „Живот без насилие за нашите майки и дъщери“. В нея се обръщаме към всички хора, организации и бизнеси, за които темата за насилието е важна, проявяват нетърпимост към това явление и искат да помогнат за да работим заедно за неговото премахване. Всеки може да дари онлайн според възможностите си тук: https://bit.ly/3kWpFgE

8 март е Международният празник на жените и на тази дата празнуваме равенството между половете. Съществуват обаче много жени, които няма да празнуват - няма да получат цветя, а децата им за пореден път ще бъдат свидетели на тормоз върху техните майки. Тези жени и техните деца имат нужда от разбиране, подкрепа от специалисти, спокойно и сигурно място, където да се подслонят и сили, с които да започнат да градят живота си отново. 

От нашата практика вече повече от 14 години в маргинализирани общности знаем че повечето жени там са претърпели различни видове насилие в семействата си. Те обаче не припознават това отношение към тях като нещо лошо, приемат го за нормално и не го назовават като „насилие“. Те съставят една скрита група от жени, които претърпяват насилие в семействата си почти ежедневно.

Жените в тези общности живеят крайно изолирано. В повечето семейства образованието не е приоритет. Малко жени завършват дори и основното си образование, а повечето остават неграмотни. Това води до примитивно съществуване и до неразбиране за същността на много понятия, сред които е и насилието.

Затова в рамките на подкрепата, която екипът на Мобилна работа „Подай ръка“ на КОНКОРДИЯ България осъществява в тези общности - информиране и консултиране по социални, психологически, медицински и трудови въпроси, както и битова подкрепа, ще включим и темата за насилието.

Със събраните средства от кампанията ще включим между 20 и 30 жени в програма за семейно планиране, която ще проведем в рамките на 3 месеца. Ще организираме информационни сесии в махали в София и Перник; занимания за децата по време на сесиите; водене на жените на прегледи. Ще информираме жените за видовете насилие, симптомите и как да ги разпознават, как да действат и към кого да се обърнат в случай на насилие и как да помогнат на приятелка в риск. Целта ни ще бъде да образоваме жените по темата, те да разберат, че насилието не е нормален начин на живот, да бъдат критични към отношенията в семейството си и да възпитават своите деца да разпознават насилието и да не го приемат.

Фондация КОНКОРДИЯ България беше избрана заедно с други 7 за участие в инициативата „8 кампании за 8 март“ на Фондация BCause за успешни кампании по набиране на средства от организации, които работят с жени и деца, преживели насилие. Организациите стартираха дарителски кампании, а фондация BCause ще удвои набраните средства от всяка кампания със сума до 3 000 лева от Фонд за подкрепа на жени, пострадали от домашно насилие на фондацията.

Нека заедно да променим живота на много майки и дъщери!
 

ДАРЕТЕ ЗА ЖИВОТ БЕЗ НАСИЛИЕ

Бюлетин ДАРИ СЕГА