ПОЛИТИКА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

Работата ни по Политиката за закрила на детето започна през 2017 г. по инициатива на международната мрежа „КОНКОРДИЯ Социални проекти“, част от която сме ние, за създаване на универсална политика за всички организации. Създадохме и детска версия на Политиката, като за целта работихме активно както с децата, така и с нашите служители. Обучения по спазване на Политиката се провеждат при всяко ново назначаване: веднъж в годината с децата, за които се грижим и минимум два пъти в годината за всички служители.

Политиката за закрила на детето постига баланс между професионалната работа и етика, ефективността в работата ни с децата и закрилата на техните права. Успехът, който сме постигнали до момента и продължаваме да надграждаме се дължи на факта, че тя е „жив документ“, който постоянно се променя и усъвършенства с активното участие на потребителите - децата, за които полагаме грижа в нашите социални услуги. Така осигуряваме защита на правата на децата и професионално развитие на служителите и социалните работници, които често не притежават необходимото образование в тази посока.

С Политиката за закрила на детето предлагаме конкретно решение за повишаване качеството на социалните услуги за деца. Създаването и постоянното ѝ усъвършенстване според нас е една добра практика, с която допринасяме за развитието на социалните политики и услуги в България.

Бюлетин ДАРИ СЕГА