„Живот след Ковид“ – проект, в помощ на семейства, изпълняван по програма „ИРИС”

В началото на този месец Фондация „Конкордия България“ започна дейности по проект „Живот след COVID - психологическа подкрепа за деца и семейства, пострадали от епидемиологичната криза“, финансиран по програма "ИРИС" към Фондация "Работилница за граждански инициативи".

Проектът цели в следващите 6 месеца да укрепи семейните взаимоотношения в рискови общности, пострадали от кризата с COVID-19. По време на проекта ще работим с 50 деца в столичните квартали Орландовци и Захарна фабрика. Ще подпомогнем нуждаещи се семейства чрез различни ресурси - осигуряване на храна, облекло и обувки за децата, образователна подкрепа, консултации с психолог, социален работник и семейна работа. Всички дейности ще бъдат свързани с укрепването на връзките между децата и родителите, повишаването на родителския капацитет с фокус на грижа в стресови ситуации, преодоляване на образователните дефицити и трудности при децата и превенция на нарушаване на детските права за една по-добра и здравословна семейна среда.

Програма „ИРИС“, подкрепя проекти на граждански организации, читалища и инициативни групи в помощ на засегнати от COVID-19 уязвими деца и техните семейства. Програмата е създадена по инициатива на Български дарителски форум, Национална мрежа за децата и Фондация „Работилница за граждански инициативи“. Управлява се от Фондация „Работилница за граждански инициативи“.

08.2020

Бюлетин ДАРИ СЕГА