Станимир Георгиев бе избран за член на Контролния съвет на Национална мрежа за децата

Това стана ясно по време на Годишната среща на организацията през юни 2023 г.

„Вярвам, че само заедно и гледайки в една посока можем да постигнем най-доброто за децата и техните семейства“, заявява Станимир Георгиев, Изпълнителен директор на Фондация „КОНКОРДИЯ България“. Той бе избран за член на Контрлния съвет на НМД с голямо мнозинство от Общото събрание, а назначаването му беше обявено по време на Годишната среща на организацията през юни 2023 г.

Новият Управителет Съвет на НМД заявява готовност да продължи да работи за зачитане на правата на децата в България и подобряване на грижата за тях и техните семейства и да обединява усилията на организациите - членове на мрежата. На Годишната среща бяха формулирани 60 приоритетни мерки в областите Здравеопазване, Образование, Семейство и Правна защита и намерение всички политики за децата и семейството да бъдат обединени в една обща Визия за семейна политика 2030.

Станимир Георгиев очертава следните позитиви за НМД от членството на КОНКОРДИЯ България в негово лице в Контролния съвет на НМД:

Опитът на Фондация „КОНКОРДИЯ България“ и неговия личен опит в пряката работа с хора в нужда ще помогнат за по-ясното разбиране на контекста и предизвикателствата, пред които специалистите от социалната сфера се изправят всеки ден.

Ролите, които Станимир Георгиев е заемал през последните 6 години са били свързани с търсене на целесъобразност и съответност във всички предприети от него и фондацията действия. Този опит ще помогне за рашаване на задачите, които биха били поставени през членовете на Контролния съвет на НМД.

През 2022 година КОНКОРДИЯ България е подкрепила над 1500 деца и млади хора, като стремежът на организацията е постоянно да подобрява своите услуги. Членството в Контролния съвет на НМД ще приближи още повече фондацията до другите организации в мрежата. Това ще подобри начина, по който членовете на НМД си сътрудничат, което е в интерес на децата, младежите и семействата, които заедно подкрепяме.

 

Фондация „КОНКОРДИЯ България“ е част от международната неправителствена организация КОНКОРДИЯ Социални проекти с централа във Виена, Австрия, която стартира дейността си през 1991 г. Организацията предоставя социални услуги в България, Румъния, Молдова, Косово и Австрия и има офиси в Германия и Швейцария. КОНКОРДИЯ България е създадена през 2008 г., за да подкрепя деца, младежи и семейства в нужда да водят достоен, независим живот, като осъществява дейността си в социални центрове в гр. София и в с. Малки Искър. От 2015 г. развива Футболен клуб „Конкордия“, а от 2023 г. ателието за свещи и керамика и фризьорския салон на КОНКОРДИЯ вече са официално регистрирани като Социално предприятие.

юли 2023 г.

Бюлетин ДАРИ СЕГА