Нека детската бедност да остане в миналото

Често чуваме данни и статистики за детската бедност в България:
че сме на второ място в Европа и всяко трето дете (33,9%) живее в риск от бедност;
че почти толкова 27,5% е относителния дял на бедните деца в България;
че около една пета (18,9%) лица под 18г. живеят в материални лишения *
Но какво всъщност е детската бедност и защо тя трябва да остане в миналото?

Детската бедност не е измислено чудовище под леглото. Нито е дядо Торбалан от приказките. Детската бедност е реална заплаха за децата. За много от тях това е ежедневие, което слага неосезаеми спирачки на тяхното развитие – здравословно, образователно, социално и психологическо. Детската бедност не е свързана само с липсата на материални придобивки като адекватни условия за живот, храна и дрехи или невъзможността да се ползват подходящи услуги като детска градина, училище и други.  Детската бедност е начин на живот и определя цялостната среда, в която децата живеят. Всяко измерение на детския живот бива негативно повлияно и последствията от нея са дълготрайни и трудно възвратими.

Решението обаче далеч не е толкова трудно, колкото борбата с последиците от детската бедност. Предстои заседание на Европейския съвет и ние като член на Eurochild подкрепяме тяхната кампания, с която настояваме лидерите в Европа да поставят интересите на децата в центъра на решенията си и да гарантират достатъчно ресурси за намаляването на детската бедност във всички страни членки на Европейския съюз.

Ако и вие искате да се включите в кампанията, използвайте #EUCO #endchildpoverty във вашите постове в социалните медии по темата или споделете нашия пост. Застъпничеството за децата е застъпничество за тяхното по-добро бъдеще!

*Данни на НСИ за 2019г.

07.2020

Бюлетин ДАРИ СЕГА