Младежки обмен в Румъния по проект "Криле за младите" – Wings4Youth

Фондация „Конкордия България“ пътува! Тази година посетихме нашите партньори от Конкордия Румъния като продължихме работа по съвместния ни проект „Криле за младите – Wings4Youth“.

В края на лятото, точно преди учебната година да започне младежи от България в неравностойно положение взеха участие в младежки обмен, който се състоя в района Предеал, Румъния. Благодарение на нашите домакини българските младежи имаха възможност в отворена и спокойна среда да коментират  с румънските си връстници какво им предстои напред по пътя към самостоятелния живот. Изводите от тези диалози дават отговори на важни за юношите въпроси – какво ми предстои, как да търся и намеря подходяща работа, как да намеря подходящо жилище, как да разределям адекватно времето и средствата си – всички тези малки, но трудни стъпки към независимостта. Освен практически  умения младежите развиха и социалните си умения с представянето на своите проекти на теми като „Моят герой“ , „Моят самостоятелен живот“  и „Моята мечтана работа“ . Работата по проектите им помогна да подобрят уменията си за работа в екип,  знанието си за чужди езици, разпределянето на задачи и поемането на отговорности. След натоварените дни в активна работа всички младежи имаха честта да представят културните особености и порядки на родината си чрез храна, танци, занаятите на страната, малко история и много смях и забавление. С този обмен успяхме още веднъж да съчетаем полезното с приятното за уязвими младежи, за да ги подкрепим по пътя им напред.

Благодарим на партньорите в този обмен – Фондация за Социална Промяна и Включване  , Фондация ПУЛС, Сдружение Еквилибриум и Защитено жилище ЗАЕДНО

Младежкият обмен  е част от проект "Криле за младите" (Wings4Youth - 830972), съфинансиран от програмата Права, Равенство и Гражданство на Европейския съюз и се изпълнява с водещото партньорство на Конкордия Румъния, Конкордия България и CSR Nest Румъния.

09.2020

Бюлетин ДАРИ СЕГА