Лицата на КОНКОРДИЯ: Георги Камбуров, социален работник в Център за временно настаняване "Здравей"

Георги Камбуров е човекът, който може да разказва историята на Фондация КОНКОРДИЯ България. Част от организацията е от доста години. Подхожда сериозно към всичко и това изобщо не му пречи да се усмихва често. В работата си с хората, които подкрепя в Центъра за временно настаняване, винаги се отнася с разбиране и се стреми всички – и професионалисти, и клиенти да почувстват, че вървят към една обща цел. Георги обича да се шегува, да изследва и да разбира хората и различните култури. Готов е да помогне и да се отзове винаги и на всеки, който има нужда от неговата подкрепа в организацията. Достатъчно е само да се обърнете към него с молба и той веднага ще откликне. Георги е убеден, че работата ни за повишаване качеството на живот на уязвимите групи води до повишаване на качеството на живот и на всички други.

Обичам да...

Обичам научната фантастика – книги, филми, сериали, интересувам се от фикция в изкуствата, в драмата. В свободното си време играя на компютърни игри. От време на време ходя сред природата. Обичам и да посещавам различни градове и села. Карам велосипед.

Личен vs Професионален живот...

Лично, научно и професионално се интересувам от една страна от човешката психика, от начина на живот, а от друга - от видовете отношения в обществата, от културата. От науките, които изследват тези феномени и от различните начини на съществуване на личността в обществото, естествените системи и подходите в регулирането на желанията и нуждите. В социалната работа може да се види и преживее цялостното многообразие от личности и начини на живот, както и разбирания, вярвания  и взаимоотношения. Социалната работа понякога си поставя за цел да бъде посредник и регулатор в тези отношения, което е предизвикателство. Опитите да се систематизират нуждите на гражданите и да им се предложат официални начини за отговор на тези нужди изискват добро познаване на предишни практики, на актуални изследвания на съвременното общество, на адекватни дейности и понякога на създаване на идея за граждански права и задължения на места, където липсват такива.

Моят ден...

В Центъра за временно настаняване, като резидентна услуга, работният ми ден обхваща и дните и нощите. Заедно с колегите подържаме ред в ежедневните отношения, битови дейности и дейности по социално интегриране на пълнолетните представители на рискови групи. Грижим се този ред да е полезен и емпатичен за хора, които често са объркани и рядко срещат ненасилствено общуване в ежедневието си. Опитваме се да подкрепим всеки индивидуално, но и на всички да им е добре. Опитваме се и да представим социалната система като нещо разбираемо за всеки, за да е възможна срещата между потребител и професионалист. Стремим се и да разглеждаме всяка заявка като сериозна; да я подкрепяме с наличните ресурси; да поставяме потребителя в центъра на системата, като го овластяваме и му връщаме отговорността за изборите и действията му; да събираме някаква фактология в живота му.

Незабравими моменти...

Понякога при работа с клиента на терен, той или тя се държи по-свободно (в добър смисъл), отколкото в Центъра ни, където средата е контролирана. Тогава у потребителя остава впечатление за човешка подкрепа, а не за социална работа. А у мен остава усещането за естествени човешки взаимоотношения и за обща цел.

Моята работа...

Социалната работа е интересна и разнообразна, а Фондация КОНКОРДИЯ България предлага много и различни услуги и дейности, където могат да се вложат личните разбирания за подкрепа на хора в нужда, да се развиват и затвърждават професионални умения, да се вижда пряк резултат от усилията, да се събират данни за изследвания, да се развиват и описват добри практики.

Повишаването на качеството на живот на уязвимите групи в обществото повишава качеството на живот и на другите групи. Обществото е органично свързано. Но е важно да се мисли и за културните прилики и разлики, за да има по-малко недоразумения и евентуални конфликти.

Моето послание...

Мислете и се грижете за себе си, мислете и се грижете за другите.

Бюлетин ДАРИ СЕГА