КОНКОРДИЯ България стартира кампания „Деца в нужда стават приятели на животни в риск“ в рамките на дарителската инициатива „Щедрият вторник“

Мотото на дарителската кампания е „Детето - най-добрият приятел на животните“ и с нея искаме да покажем на деца със специални нужди, че могат да се срещат и да се сприятеляват не само с други деца, но и със животни. Така, както кучето е най-добрият приятел на човека, човекът също може да бъде най-добрият приятел на животните. А да си приятел на някого означава да го подкрепяш и да се грижиш за него винаги, когато той има нужда, а ти имаш възможност да го направиш. Кампанията е част от международната дарителска инициатива Giving Tuesday или Щедрият вторник.

Във Фондация КОНКОРДИЯ България вярваме, че който спаси един живот, спасява целия свят! Децата, с които се срещаме в ежедневната си работа имат нужда от подкрепа и грижа за определен пeриод от време, който продължава толкова дълго, колкото е необходимо. При нас те получават храна и подслон, защитена среда и уважение, първа медицинска помощ, помощ в образованието, възможност да разгърнат талантите си и да се развиват.

В нашите социални центрове полагаме грижа за 100 деца според специално създадена и обновявана заедно с тях Политика за защита на децата. В нейното изпълнение следваме принципа, че всяко дете има право да живее добре, да бъде лекувано, да разполага със здравословна храна, да живее в чиста среда, да не бъде нарянявано и да бъде уважавано. То има и отговорности - да знае и да уважава тези права на всички други деца и възрастни хора.

Децата, които подкрепяме в КОНКОРДИЯ са с тежки съдби. Повечето от тях не разполагат с необходимите условия, грижа и подкрепа, на които имат право и които заслужават. При нас те живеят и се развиват в спокойна и защитена среда, взаимно се учим на уважение един към друг, да спазваме правила, да  следим за спазването на правата си, и да информираме, когато те са нарушени.

С вашето дарение заедно ще направим възможно деца в нужда: да се срещнат и  запознаят отблизо с диви животни; да разберат защо е нужно да се грижим за тях; да научат как могат да го правят.

Целта на кампанията е да съберем 6000 лв., с които да направим възможно деца в риск да посетят три центъра в България, в които хора спасяват диви животни и полагат грижи за тях. Да покажем на децата, че и животните имат права, и че хората ги уважават. Местата, които искаме да посетим са ПАРК ЗА МЕЧКИ Белица, Център «Драгоманско блато» и Спасителен център за диви животни, гр. Стара Загора.

Помогнете на децата да намерят новите си най-добри приятели сред дивите животни!

#ЗнаемПраватаНаЖивотните #ЖивотнитеСаМиПриятели

Бюлетин ДАРИ СЕГА