ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА "ПОСОКА"

Център за работа с деца на улицата (ЦРДУ) „Посока” към Фондация КОНКОРДИЯ България е делегирана услуга от Столична община в собствена сграда в кв. „Орландовци“. Работим с деца на възраст от 3 до 18 години от социално изолирани семейства, скитащи, просещи, отпаднали от училище, жертви на злоупотреби и насилие. Капацитетът на Центъра е 25 места за срок от 6 месеца, с възможно удължаване, според индивидуалния казус. Нуждаещите се от подкрепа се насочват към нашия Център от Отдел „Закрила на детето“ и/или сключваме договор за предоставяне на социална услуга със законен представител на непълнолетния потребител, потърсил сам помощ при нас.

В Центъра покриваме основни нужди от храна, облекло и обувки, здравна и зъболекарска помощ; изграждане на хигиенни навици; преодоляване на кризи и подобряване на отношенията в семейството; създаване на устойчива среда за личностно развитие, чрез групова и индивидуална работа. Приоритет в работата ни е превенцията на отпадането от училище, социалната изолация и неглижирането; повишаване на родителския капацитет и укрепване на семейната обстановка. Организираме посещения на музеи и галерии, планински преходи, включително до Черни връх и Копитото с акция по почистване на местността.

С работата си в Центъра нашата цел е да изградим увереност в децата в собствените им възможности, да ги убедим, че могат да постигат и да подкрепим родителите им да се грижат добре за тях и да живеят успешно заедно в семействата си.

В Център за работа с деца Посока осъществяваме следните дейности с лиценз:

Свържете се с екипа на Дневен център "Посока" на тел. 0879 49 89 75 или crdu.posoka(at)concordia.bg

Бюлетин ДАРИ СЕГА