СЕМЕЕН ЦЕНТЪР „КОНКОРДИЯ“, с. Малки Искър

Семеен център „КОНКОРДИЯ“ на Фондация КОНКОРДИЯ България за подкрепа на деца, младежи и семейства в критична бедност се намира в с. Малки Искър. В него се грижим за деца от 0 до 14 години, като подкрепяме и техните родители, капацитетът е 100 деца. Това е първият социален център на организацията извън гр. София и с него целим да достигнем и до хората в риск извън столицата, защото те са много, а нуждата от подкрепа при тях е огромна. С работата си в Центъра ще се стремим да подкрепяме уязвими групи в с. Малки Искър и други селища от община Етрополе.

Екип от социален работник, медицинско лице и педагог работи за покриването на базови нужди (храна, баня и дрехи); достъп до медицинска грижа и образователна подкрепа - за наваксване на пропуснатото, затвържаване на знанията, занимания по интереси. В сградата на Семеен център „КОНКОРДИЯ“ има и ателие за изработване на свещи.

С работата си в Центъра нашата цел е да предоставим по-добри възможности за социализация и развитие на децата, да мотивираме родителите да отглеждат децата си в семейна среда, да предотвратим възможностите за изоставянето и настаняването им в социални институции.

В Семеен център КОНКОРДИЯ в с.Малки Искър  осъществяваме следните дейности с лиценз:

Създаването на Семеен център „КОНКОРДИЯ“ е подкрепено от КОНКОРДИЯ Социални проекти, Австрия.

Бюлетин ДАРИ СЕГА