Искам да бъда доброволец!

Доброволците са част от екипа на фондация "Конкордия България" от самото ѝ създаване. Ние работим както с доброволци от България, така и с чужденци.
Доброволческата програма цели да запознае децата и младежите с хора, които да са добър личен пример за тях, да ги обогатят със своя опит, умения, различни модели на живот и да подкрепят собствената им мотивация за обучение, работа и развитие. Доброволците извършват най-разнообразни дейности според потребностите на потребителите ни и в сфери, в които се чувстват успешни. Някои от тях са ментори, други провеждат групови дейности (спортни, образователни, художествени, по интереси, подкрепят дейностите на екипите и др.). Всички преминават подбор по документи, събеседване и въвеждащо обучение. Програмата изисква подписване на договор, декларация и представяне на актуално свидетелство за съдимост. Очакваме нашите доброволци да са с нагласа да прекарват регулярно поне един час в седмицата, изпълнявайки своите задачи за период от поне шест месеца. Наред със сериозните си задачи и трупането на безценен опит в работата с хора, очакваме да донесат оптимизъм и нови идеи за развитието на дейностите в нашата организация.

Ако се интересувате от доброволческата програма, можете да изпратите своя автобиография на e-mail: dobrovolec@concordia.bg

Facebook YouTube