Дарете на деца в риск да не отпаднат от училище, да развият талантите си и да станат отговорни граждани

Защо някои деца нямат възможност да се образоват?
Защо някои деца и младежи не могат да развият талантите си?
Защо има деца и младежи, които отпадат от образователната система?

За нас образованието започва още преди раждането на детето и продължава през целия му живот. Образованието стана още по-важно в последните години, заради невъзможността да се осъществява в подходящи условия и по нормален начин, предвид започналата здравна криза.

Затова в грижата си за хора от уязвими групи - деца, младежи и семейства, ние поставяме основен акцент върху образованието. При тях невъзможността да се образоват, да развият талантите си и заплахата от отпадане от образователната система са още по-ярко изразени. Защото обикновено те са бедни, не могат да задоволят базовите си потребности от храна, подслон и дрехи и не получават необходимото внимание и подкрепа.

За да им помогнем е нужно да проявяваме добрина, съпричастност и търпение. Вярваме, че хората от уязвими групи могат да се развиват сега и в бъдеще. Затова полагаме грижи за тяхното образование днес и изпълняваме своята мисия! Това е кауза, зад която заставаме заедно с Вас.

В навечерието на 15 септември, нека да помогнем на деца в риск да не отпаднат от училище, да развият своите таланти и да станат отговорни граждани на нашето общество!

Подкрепете ни със сума по избор от 200, 500 или 1000 лв, за да могат деца от уязвими групи да продължат образованието си!

Изберете един от следните три начина за Вашето дарение:

 

Ще се радваме да ни пишете на communication@concordia.bg като споделите своите имена, а ние ще Ви отговорим с благодарност и информация как точно сте помогнали с дарението си.

Всяко Ваше дарение ще бъде равно на нови знания, умения и успехи!

Благодарим Ви за добрината, съпричастността и вярата в силата на образованието! 

От сърце пожелаваме успешен старт на новата учебна година на всички деца и младежи!


Facebook YouTube