Приятели на "Конкордия"

От старта на своята дейност фондация „Конкордия България“ натрупа много полезни контакти, спомоществователи и приятели, без които не би могла да предоставя своите социални услуги във вида, в който са достъпни и полезни за децата и младите хора в риск – нископрагови и базирани на реалните потребности от подкрепа.

Facebook YouTube