През месец август „Конкордия България“ организира летен лагер за обмен на опит и впечатления за младежи, напускащи грижа.

В обмена, които се проведе в района на Етрополе, се включиха общо 20 младежи от България и Румъния, на които им предстои скоро да започнат самостоятелен живот. По време на обмена младежите участваха в разработването на групови проекти на различни теми, които ги вълнуват – Моят герой, Моят самостоятелен живот, Моят живот след 5 години и други. Всяка от групите имаше за задача да разработи и представи своя проект пред останалите участници. Младежите също участваха в допълнителни практически занимания и игри насочени към намиране на работа, учене през целия живот и управление на времето и личните финанси. Участниците споделиха,  че обменът  е бил не само приятен, но и полезен, тъй като им е дал възможност да обмислят в дълбочина стъпките, които трябва да предприемат, за да успеят в живота.

Младежкият обмен  е част от  проект "Криле за младите" (Wings4Youth - 830972), съ-финансиран от програмата Права, Равенство и Гражданство на Европейския съюз и се изпълнява с водещото партньорство на Конкордия Румъния, Конкордия България и CSR Nest Румъния.

 

Facebook YouTube