През месец ноември, 2018 бе проведена работна среща между екипа на Център за работа с деца "Посока"  към фондация „Конкордия България“ и  колегите им от Центъра за работа с деца на улицата към  КСУДС- Пловдив. Екипът на „Посока“  бе посрещнат в топла работна атмосфера, като целта на срещата бе  обмяна на опит и добри практики за работа с децата в риск и техните семейства. Бяха обсъдени различни актуални теми и въпроси,  отнасящи се към процеса на организация и предоставяне на услугите, спецификата и затрудненията в работата със семейнaта среда. Беше поставен акцент и върху  важността на работата в мрежа и мултидисциплинарност  по случаи на деца в риск в контекста на променящи се потребности и социална среда. Бяха споделени успехите и работещите практики, насочени към подкрепа на децата и семействата в неравностойно положение.

Срещата беше изключително ценна, защото се получи един откровен разговор  за предизвикателствата и постиженията в социалната работа.

Център за работа с деца „Посока“  е държавно делегирана дейност  към  Столична община. 

 

Facebook YouTube