КОНКОРДИЯ България получи Голямата награда за цялостен принос в социалното развитие в България

Фондация "КОНКОРДИЯ България" бе удостоена с Голямата награда за цялостен принос в социалното развитие на България от Национален алианс за социално развитие (НАСО). Наградата е в категория "Неправителствени организации" на Годишните национални награди на НАСО 2021 и бе връчена на официална церемония по време на галавечерята след Националния форум "Социални услуги, социално предприемачество и заетост“.

Да получим Голямата награда в областта, в която работим отдадено вече повече от 12 години за нас е огромна чест и признание. Тя е за нашата Политика за защита на децата. Работата ни по нея започна през 2017 г. по инициатива на международната мрежа „Конкордия Социални проекти“, част от която сме, за създаване на универсална политика за защита на децата от всички организации. Ние одобрихме идеята и веднага започнахме усилена работа, защото основната група уязвими хора, с които работим са именно децата. Оттогава до днес постоянно проверяваме нейната актуалност и ефективност с потребителите ни (децата) и служителите на фондацията.

Гордеем се с нашата Политика за защита на децата, защото:

- Разбираме какво е мнението на децата и ги обучаваме какви са техните права и задължения.

- Помага ни да работим по-добре с децата.

- Ставаме по-добри професионалисти чрез постоянен обмен между екипите, обучения и обсъждания.

- Тя е жив документ и се променя постоянно, според нуждите на децата и експертите.

Благодарим за признанието! Децата и нашите социални експерти го заслужават!

1 юли 2021 г.

Facebook YouTube