Фондация "КОНКОРДИЯ България" публикува Годишния отчет за дейността си през 2020 г.

Годишният отчен на Фондацията за 2020 г. вече е готов. Той представя дейността на организацията през годината, която описваме с думата изолация - изключително предизвикателна за нас, заради мисията ни постоянно да помагаме на най-уязвимите, независимо от условията, в които живеем.

"Радваме се, в тези времена каузата ни добива повече смисъл - ставаме още по-вярващи, по-добри, готови за промяна и с по-голямо желание да помагаме. Продължаваме уверено напред - с нови сили и говоност да сме там, където нуждата е най-голяма" са думите на Стела Гачевска, Изпълнителен директор на фондацията.

"Разтревожени сме от влиянието на кризата върху деца и младежи, но вярваме, че благодарение на 30-годишния си опит, можем да изградим свят, в който те имат възможност да разгърнат пълния си потенциал" е посланието на Управителния съвет на Concordia Social Projects, част от която е нашата организация в България.

Благодарим на всички наши партньори, приятели и дарители! Заедно продължаваме да правим добро!

Запознайте се с нашата активна дейност през изминалата година: Годишен отчет 2020

9 юли 2021 г.

Facebook YouTube