10.07.2019 - Във връзка с изпълнението на дейностите по проект "Криле за младите" (Wings4Youth - 830972),  съ-финансиран от програмата Права, Равенство и Гражданство на Европейския съюз и се изпълнява с водещото партньорство на Конкордия Румъния, Конкордия България и CSR Nest, Румъния,  отправяме покана към юридически и/или физически лица -експерти, които да проведат проучване и анализ на съществуващото законодателство и КСО практики сред бизнеса, които адресират младежите на възраст 16-21 години, ползващи социални услуги или напускащи социални услуги. Пълен текст на детайлното задание на английски език може да намерите ­тук.

Facebook YouTube