На 23-и и 24-и юли в сградата на Социален и младежки център  „Св. Константин“, колегите от международния екип на фондация „Конкордия“ Мирела Лаврик и Корнелия Буртчер проведоха двудневен работен семинар с цел въвеждане на Политика за закрила на детето (ПЗД), разработена на международно ниво в организацията.

В мероприятието участие взеха 14 служители на фондация „Конкордия България“, които преговориха и обогатиха знанията си по следните теми:
-    Цели и необходимост от ПЗД;
-    Права на детето;
-    Разпознаване признаците на насилие;
-    Механизъм за действие при разпознаване на злоупотреба с дете/деца;
-    Какви интервенции да предприемем, в случаите, когато дете споделя за злоупотреба с неговите права.

Очакваме резултатите от работилницата да допринесат за една по-спокойна и защитена атмосфера за потребителите на социални услуги към фондация „Конкордия България". 

Facebook YouTube