08.2018 г. - През последните две години в рамките на „Конкордия Академия“, с водещото партньорство на Конкордия Румъния и образователен център „Кардинал Коьниг Хаус“ , Австрия,  фондация „Конкордия България“ работи по проект  „Специалисти за качествени социални услуги в Източна Европа“. Проектът е  финансиран от програма Еразъм+ на ЕС.

В рамките на проекта 10 специалисти от България преминаха в три модула обучение за мениджъри на социални услуги. Друг важен резултат на проекта е разработеният образователен наръчник за ръководители в социалните услуги, който вече е преведен на български език и е достъпен онлайн. 

Основните компоненти от обучението са представени в 4 глави, всяка от които предоставя инструменти, които подпомагат ефективността на социалните мениджъри:  

1.    САМОУПРАВЛЕНИЕ - за да бъдете:

-          овластени с ефективни управленски умения, които можете да използвате като социален мениджър;

-          способни да адаптирате начина си на комуникация към различни аудитории, като демонстрирате въздействието и резултатите от вашата работа и да бъдете по-oсведомени за вашите силни и слаби страни.

2.    ХОРАТА И РАЗВИТИЕТО НА ЕКИПА - за да можете да:

-          възприемете подходящо отношение и роля в управлението на екипите, които да им помогнат да се развиват;

-          осъзнаете разнообразието от модели за развитие на екипа и да разберете разликите между тях, техните силни и слаби страни и как можете да ги използвате на практика;

-          разберете процеса на управление и как да се подходи към развитието на членовете на екипа.

3.    ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ - за да можете да:

-          разбирате и оценявате информацията, за да осигурите стратегическо ръководство на вашата организация;

-          наблюдавате и оценявате текущите програми, както и да набелязвате нови инициативи;

-          планирате и администрирате бюджетите и отговаряте на голямо разнообразие.

4.    СОЦИАЛНА ИНОВАЦИЯ И ВЪЗДЕЙСТВИЕ - за да можете да:

-          предоставяте качествени услуги, които добавят реална стойност за клиентите;

-          комуникирате ефективно резултатите от социалните услуги;

-          прилагате принципите и процесите на управление и управление на качество;

-          създавате организационна култура на иновациите и ученето.

 

В електронен вариант наръчникът може да бъде свален на български и английски език. 

Facebook YouTube