На 27.10.2017 г. изпълнителните директори на фондация „Конкордия България“ Стела Гачевска и Диляна Гюрова проведоха стратегическа среща с мениджърския екип на организацията. На фона на общия стратегически план за „Конкордия Социални проекти“ представихме оперативните планове на всяка социална услуга и всяко направление, степента на изпълнение, както и общите теми и планове за 2018 г. Използвахме случая и да поработим за екипна координация и сближаване и гледаме с оптимизъм към следващите предизвикателства в името на по-добро качество на социалните услуги, които предоставяме за децата, младежите и семействата в риск. 

Facebook YouTube