18.01.2018 г. С радост споделяме, че след изборна процедура за попълване състава на Националния съвет за закрила на детето Стела Гачевска, изпълнителен директор – програми и проекти на фондация „Конкордия България“ бе приета за член на НСЗД с мандат от 2 години. НСЗД е орган към Държавната агенция за Закрила на детето с консултативни и координационни функции, в който членуват представители на ключови министерства, институции и НПО. 

Накратко акцентите от първото заседание на НСЗД от 16.01.2018 г. можете да видите тук.

Facebook YouTube