В периода 19-23 Февруари, 2018 представителят  на  Фондация „Конкордия България“ Юлия Йорданова  участва в учебно посещение в Апелдорн, Холандия, проведено в рамките на проект „Лаборатория за ноу-хау в сферата на социалното предприемачество “ , финансиран от ОП РЧР и изпълняван от Български Център за Нестопанско Право. 

В пътуването бяха включени представители на организации, извършващи социални дейности и  разработващи социални предриятия в България. Целта на пътуването беше да се изследва опитa на социалните предприятия в Холандия относно инструменти и подходи за включване на хора с увреждания или социално неглижирани  в подкрепена и защитена заетост, а в последствие и в пазара на труда.

Задача за участниците беше да идентифицират социална иновация, която да има потенциал да бъде адаптирана и евентуално внедрена в техните социални предприятия в България.

Ето какви са впечатлениятa на Юлия за социалните предприятия в Холандия:

„Основен принцип на социалната и трудова система на Холандия е всеки един човек  да бъде включен в пазара на труда.  При хората с увреждания или хората в неравностойно положение се търсят техните умения и способности и съответно на тази база се търси работа за всеки. Всеки трябва да работи или да бъде включен в дейности, отговарящи на неговите умения и капацитет. Това е нещо, което тук в България може да възприемем – не да казваме , че човекът е с 60 % неработоспособност, а напротив, че човекът е с 40% способност за работа и така да се вгледаме във възможностите на хората и на техните умения за работа, а не да се фокусираме върху  уврежданията или дефицитите им.  По този начин може да осигурим автономност на хората, развиване на техните таланти и включването им в общността, което в Холандия,  казват е условие човек да се чувства щастлив и удовлетворен.„

Предстои екипът на социалното ни предприятие „Ателие за свещи" да се запознае по-подробно с наученото от Холандия и да се прецени, какво от техния опит може да бъде адаптирано и приложено в нашия контекст. 

Facebook YouTube