На 02.02.2018 г. четирима служители на фондация "Конкордия България" завършиха успешно третия и последен модул от обучението "Мениджмънт на социални услуги". Обучението се проведе в периода септември 2017 - февруари 2018 г. в София и Букурещ и включваше теоретична част и решаване на казуси от практиката.

Организираният от CONCORDIA Academia и съфинансиран от Erasmus+ проект ще завърши с издаване на наръчник на български, румънски и английски език, който ще включва теоретична информация от трите модула, както и препратки към различни инструменти от обучението, които колегите вече са използвали в практиката.

Събитието за представяне на обучението и наръчника в България ще бъде част от семинара, който организираме във връзка с 10-годишнината на "КОНКОРДИЯ", който ще се проведе на 11.04.2018 г. в Дома на Европа. Очакваме там да присъстват наши европейски партньори с опит в социалната работа, както и колеги, дарители и приятели. 

Facebook YouTube