На 15.06.2017 г. в Дома на Европа се проведе семинар на тема „Социално включване на уязвими групи – опит и добри практики“.  Семинарът бе част от проект „София – културна столица на Европа през детските очи“, финансиран от Програма „Култура“ на Столична община, изпълняван от фондация „Конкордия България“.

В семинара взеха участие водещи организации от социалната сфера и работещи с маргинализирани групи, както и представители на институциите  - Агенция за социално подпомагане и Държавна агенция за закрила на детето.

С представяне на добри практики се включиха:

 – Сдружение „Операция плюшено мече“, които представиха опита си във включването на дарители за подкрепа на деца в неравностойно положение, както и менторската си програма „Скритите таланти на България“ – отново за деца от уязвими групи.

ФондацияЗдраве и социално развитие  представиха работата си в маргинализираните квартали на СофияФилиповци и Факултета, като фокусът на работа е върху децата със активното включване и участие на  техните родители

ПроектБежанци на Сдружение Си Ви Ес-България и Каритас София разказаха за работата си в бежанските центрове на СофияОвча купел, Враждебна и Военна рампа, където организират образователни дейности за децата-бежанци и с дейността си показват, че всеки заслужава топло посрещане.

Фонд за превенция на престъпността ИГА от Пазарджик представиха дейностите си по ресоциализация и реинтеграция на хората, правонарушители и лица със зависимости.

Фондация за социална промяна и включване  акцентираха върху програмата сиДом възможност“, която представлява мрежа от жилища от семеен тип за младежи, напускащи социални институции.

Домакините от ФондацияКонкордия България представиха успешния модел на работа с доброволци в социалната сфера, както и използването на спорта като механизъм за социално включване на маргинализирани групи от опита на сдружение „Футболен клуб КОНКОРДИЯ“.  

Всички участващи организации споделиха сходни затруднения и предизвикателства, които срещат в работата си с уязвими групи, поради различни и комплексни причини. Общото между всички е, че, макар и бавно, отбелязват успехи в процеса на интеграция и социално включване, което пък от своя страна е мотивиращо за продължаване на работата, на фона на общоевропейските ценности за равенство и толерантност и защото всеки един човек заслужава подкрепа

Facebook YouTube