В периода 23-27.04.2018 г., в гр. Брегенц, Австрия се проведе тематична среща, в която основен фокус на обсъждане бяха социално-педагогически въпроси и идеи за бъдещо развитие в рамките на международната организация „Конкордия Социални проекти“. Форумът събра представители на „Конкордия“ от различни държави – България, Румъния, Австрия и Молдова.

Групата от 18 специалисти и експерти в социално-педагогическата работа усърдно работиха върху теми като развитие на педагогическите концепции на различните ни социални услуги, международна политика за защита правата на децата, международен етичен кодекс, развитие на концепции за ранна интервенция и работа с младежи, въвеждане на мониторинг на социалните ни проекти и оценка на въздействието върху общността. Екипът имаше възможност да сподели опит от различните държави, както и да посети добри практики на местно ниво.

Facebook YouTube