На 12.04.2018 г. нашите приятели от фирма „Алки-Л“ ЕООД празнуват своя 20-ти рожден ден и канят своите гости да отбележат празника им вместо с цветя или подаръци с дарения в полза на фондация „Конкордия България“. Така фирмата и нейните партньори и клиенти ще подпомогнат работата на фондацията с деца от уязвими групи, от което сме искрено развълнувани!

Благодарим предварително за благородния жест!

Фондация „Конкордия България“ е регистрирана като юридическо лице с нестопанска цел за осъществаване на общественополезна дейност към Централния регистър на ЮЛНЦОП / Министерство на правосъдието. Направените дарения към организацията дават право на данъчно облекчение, както за физически, така и за юридически лица; за даренията се изготвя съответен договор и се издава свидетелство за дарение.

По време на празника на „Алки-Л“ ЕООД на 12.04.2018 г. ще има дарителска кутия на „Конкордия“, както и възможност за оформяне на дарителски договор. Желаещите да направят дарение предварително могат да го направят и по банков път:

IBAN: BG15RZBB91551060688012                 

Bic code: RZBB BGSF

Титуляр: фондация "Конкордия България"

 

 

20.04.2018 г. - След чудесната вечер с екипа и гостите на фирма "Алки-Л" ЕООД с голяма радост споделяме, че по време на празника събрахме внушителните близо 7000 лв. от дарения, с което общата сума на получените дарения по банков път и в брой е в размер на 13 704,46 лв.

Дълбоко признателни сме на г-жа Красимира Цанева, управител на фирмата, за доверието и на всички гости, партньори и приятели на "Алки-Л" ЕООД за тяхната щедрост и подкрепа!

Благодарение на тази изключително успешна дарителска кампания ще направим възможен един отдавна жадуван летен проект за нашите деца - спортен лагер за най-активните деца от нашия футболен клуб. Благодарим и от името на младите спортисти!

Facebook YouTube