17.09.2017 г. В празничния ден, посветен на столицата, Централна гара София бе домакин на последната фаза от пътуващата изложба на фондация „Конкордия България“ под надслов „София – културна столица на Европа през детските очи“.

В изминалите месеци детските картини от проведения през месец май пленер бяха показани във фоайетата на няколко столични гари – нетипични за културния живот и разчупени пространства, а след последната изложба ще бъде възможно и откупуването им от почитатели на автентичното детско изкуство.

За контакти:                    

Диляна Гюрова
dilyana.gyurova@concordia.bg

Facebook YouTube