Спортен празник

На 11 и 12 юни от 10:30 часа в спортния комплекс Зона Б5 (гр. София, ул. "Българска морава" №2) заповядайте на спортен празник под надслов "спорта, като средство за социално включване".
Ще играят както младежи в риск, така и млади хора, които са постигнали самостоятелност в живота си, приятели на "Конкордия" - аматьорския футболен сборен състав Тwitter Ритане, Клуба на австрийците в България и ученици от Американския колеж в София.
На 11 юни 2016 ще се проведат мачовете по футбол, а на 12 юни ще се играе плажен волейбол, баскетбол и тенис на маса. Разбира се, за най-добрите играчи има предвидени награди.
Спортните игри се провеждат с цел превенция на социалното изключване и насърчаване на личностното развитие на младите хора от уязвими групи. Включването на младежите в спортни дейности не само ги приучава на дисциплина и постоянство, но и подпомага усвояването умения за общуване и работа в екип. В спорта те се научават и на "феър плей" (в превод "честна игра"), което пък е съществено за тяхното личностно развитие.
Спортната проява се организира от Фондация "Конкордия България" в партньорство с Наблюдавано жилище - район Нови Искър, Фондация "Защитено жилище ЗАЕДНО", Фондация за социална промяна и включване и Клуба на австрийците в България.
Спортните игри са съфинансирани от Програмата за изпълнение на Общинската стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столичната община и се реализират в подкрепа на инициативата " София -Европейска столица на спорта - 2018 г."

Facebook YouTube