ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА „ФУТБОЛЕН КЛУБ КОНКОРДИЯ“

Управителният съвет на сдружение „Футболен клуб КОНКОРДИЯ“ кани членовете и симпатизантите на сдружението на своето редовно Общо събрание. Заседанието на ОС ще се проведе на 22.03.2017 г. от 17:00 ч. в сградата на Социален и младежки център „Св. Константин“ на ул. „Павлина Унуфриева“ № 4 /вход от ул. „Градинарска“/ при следния дневен ред:

1.       Представяне и приемане на годишен отчет за дейността на сдружението през 2016 г.
2.       Представяне и приемане на годишен финансов отчет за 2016 г.
3.       Представяне и приемане на план за дейността през 2017 г.
4.       Представяне и приемане на годишен бюджет за 2017 г.
5.       Приемане на нови членове в сдружението
6.       Предложение за изменение и допълнение на Устава на сдружението
7.       Други

Материалите по посочените по-горе точки ще бъдат разпратени до членовете на сдружението най-късно седмица преди датата на провеждане на заседанието. Предложения за обсъждане на теми в т. 7. Други се приемат до началото на заседанието.

Facebook YouTube