В началото на месеца се положи основата на партньорство с обществена значимост между фондация „Конкордия България“ и Факултета по обществено здраве към Медицински университет в София. Ние вярваме, че социалните проблеми са комплексни и могат да бъдат разрешени единствено с мултидисциплинарен подход, а социалните и здравните работници са водещ генератор за подобряване на грижата за хората от уязвими обществени групи.

На 5.04.2017г. се проведе първата ни обща дейност – въвеждащо обучение за студентите от специалност „Медицинска сестра“, които като доброволци ще водят здравни групи на децата от социалните услуги на „Конкордия“ до края на месец май.

И така, с бодра крачка продължаваме напред!

Facebook YouTube