Откриване на LenZ / Учебен и семейно-консултативен център на „КОНКОРДИЯ“ във Виена

След няколкомесечна работа на 10.03.2016 г. бе празничното откриване на най-новата и първа във Виена социална услуга в семейството на "Конкордия Социални проекти". LenZ или Учебният и семейно-консултативен център е ориентиран към семейства, застрашени от социално изключване.
Екипът се състои от трима служители и 22 доброволци, които системно подкрепят около 20 деца в ученето и при подготовката на домашни, както и в различни извънкласни дейности за свободното време. Помислено е и за родителите - всеки четвъртък кафене Lenz предлага консултации за тях, уроци по немски, ясла за бебета и дейности за майки и деца.
Ула Конрад, управляващ член на УС на "Конкордия Социални проекти" и член на УС на фондация "Конкордия България": "Ние достигаме и до родителите на децата, които са под нашата грижа, и можем да ги подкрепяме и консултираме в първите им стъпки по посока интеграцията им".

Facebook YouTube