На 9.03.2017 г. Социален и младежки център „Св. Константин“ бе домакин на второто обучение с водещ д-р Анджела Кайм на тема „Работа с юноши и младежи с психиатрични проблеми (хиперактивност с дефицит на вниманиe, личностови разстройства, разстройства на привързаността) – специфични потребности и начини на комуникация”. В групата с голям интерес се включиха специалисти от екипа на фондация „Конкордия България“ и представители на партньорски организации, които получиха полезно и практично знание в подкрепа на всекидневната работа, но също и възможност да се опознаят и обменят опит и идеи.

Facebook YouTube