На 04.09.2018 в гр. Несебър на Националната работна среща на ръководителите на социални услуги, организирана от НАСО, беше представен образователният наръчник за мениджъри на социални услуги, изготвен в рамките на проект „Специалисти за качествени социални услуги в Източна Европа“, финансиран от програма Еразъм + на ЕС.

Представянето на наръчника предизвика силен интерес и всеки участник получи екземпляр от изданието.  

Срещата се проведе под формата на изнесена съвместна приемна на АСП и НАСО с участието  на изпълнителния директор на агенцията г-жа Румяна Петкова и началник oтдел “СУПЛ” към ГД „Социално подпомагане“ г-жа Николина Иванова, които също получиха наръчника. 

Facebook YouTube