На 13 ноември 2018 г.  от 9.30-17.30 ч. в гр. София, зала на хотел „Рила“ по инициатива на фондация „Международна социална служба-България“ с участието и подкрепата на фондация „Конкордия-България“, фондация „Сийдър“, сдружение „SOS Детски селища- България“, сдружение „Дете и пространство“ и фондация „Еквилибриум“ ще се проведе Семинар за представяне на различни модели/педагогически концепции на резидентна грижа, които се прилагат в ЦНСТ за деца с и без увреждания в страната, управлявани от НПО.

Семинарът е включен в програмата на Кампанията на МТСП по ОПРЧР „Мисията e възможна“ в подкрепа процеса на деинституционализация на грижите за децата в България.

Целта на събитието е на базата на проведените дискусии, направени изводи и предложения, да се подкрепи възможността доставчикът (НПО, община) да определя какъв подход/концепция на грижа да прилага в зависимост от характеристиките на настанените деца, както и да се подкрепи процеса на разработване на нови стандарти за качество на резидентната грижа, които да са фокусирани основно върху нейната ефективност за развитието и социализацията на децата и младежите.

В семинара са поканени за участие представители на институции и организации, които имат отношение към процеса на деинституционализация на грижите за деца, а именно:

•       държавни институции- МТСП, ДАЗД, АСП

•       общини, на територията на които се намират ЦНСТ, управлявани от организациите

•       НПО от Коалиция „Детство 20-25“ и НМД.

Facebook YouTube