В началото на септември 2017 за една седмица,  преди старта на новата учебна година с цел подготовка и настройка за нови учебни подвизи се проведе първото лятно училище по проект „Уча и ще сполуча“  на Фондация „Конкордия България“  и партньори.

Участваха 46 ученици и 5 придружаващи ги учители от 95то СУ „Проф. Иван Шишманов“ и 124то ОУ „Васил Левски“.

Училището се проведе в парк Кайлъка, Плевенско по специално разработена  образователна програма, съобразена не само с възрастта на учениците, но и с природните  дадености на района и наличните културно-исторически обекти.

През дните на лятното училище се стимулира междуучилищния обмен на знания в общите занимания на учениците. Чрез  различни интерактивни дейности (игри и състезания по български език и литература,  арт  занимания, вкл. с материали събирани от природата;  посещение на исторически музей и зоопарк, беседа с местен учител по литература и много други спортни и забавни игри) децата успяха да преживеят ученето през алтернативните форми. Балансът между игра, учене, дисциплина и забавление беше постигнат. Най - ранобудните се включваха във физзарядка в близкия парк, където завързаха и нови приятелства, а в последните два дни дори  беше организирана  вълнуваща и забавна програма с аниматор.

Както обикновено последният  ден от такива събития е най-запомнящ се. В  малки групи  децата имаха за задача да  организират  прощалната вечер, подкрепяни от придружаващите ги  преподаватели – украса, музика,  игри – учениците бяха помислили за всичко.  Това беше и едно от най - вълнуващите събития, в което желаещите изявиха своите таланти, а награди имаше за всички. След края всички питаха за още и за следващото лятно училище.

Проектът - „Уча и ще сполуча – образователна интеграция на ученици от етническите малцинства“ - BG05M2OP001-3.001-0020, е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Facebook YouTube