На 11.04.2018 в рамките на честването на 10 години "Конкордия България", проведено под надслов "10 години социална работа с Европейско измерение", беше представена и образователната програма за мениджъри на социални услуги,  разработена в партньорство с "Конкордия Румъния" и "Кардинал Кьониг Хаус", Австрия, в рамките на проект по "Еразъм+"  - “Специалисти за качествени социални услуги в Източна Европа”.

Георг Нусбаумер (Австрия)  и Силвия Мишу  (Румъния) – обучители  по проекта представиха методологията на обучителната програма, като се фокусираха върху лидерския модел на ASOM (Академия за социален и организационен мениджмънт, Виена).  Според този модел всеки ръководител има 7 основни сфери на отговорност – да развива екипа си, да осигури бъдещето, което означава да е наясно с изискванията на средата, да управлява процесите на представяне на членовете на екипа си, да носи отговорност за разходите и резултатите, да бъде иновативен, да води служителите си и, не на последно място, да развива себе си.

Част от българските колеги, вече преминали през програмата, споделиха своите впечатления и как и доколко използват наученото в ежедневната си работа. Обратната връзка за обучението най-общо показа, че е било добре структурирано, като в защитена среда участниците (ръководители на социални услуги) са имали възможност да експериментират различни модели на управление и да развият компетентности на базата на обучение чрез преживяване! 

Стъпвайки върху качественото управление на социалните услуги, не бива да отминаваме и качественото изпълнение, съвсем логично  на срещата беше представен и системният одит на услугите, който се провежда в "Конкордия България" – каква е неговата същност, как се извършва и съответно как води до подобряване на качеството на предоставяната социална услуга.

Като резултат от проекта бе изработен наръчник с методологията на обучителния курс за социални мениджъри, който предстои да бъде преведен на български език. Наръчникът ще бъде достъпен онлайн на страницата на "Конкордия България", а на заявилите интерес можем и до го изпратим при заявка.  

За контакти и заявки: julia.yordanova@concordia.bg

Facebook YouTube