01.08.2017 г. След години на упорита и всеотдайна работа в полза на най-уязвимите деца, младежи и семейства в гр. София от това лято фондация „Конкордия България“ си осигури и държавно делегирано финансиране за две от предоставяните социални услуги за деца:

Център за социална рехабилитация и интеграция в кв. Захарна фабрика премина под управлението на „Конкордия“ за период от 5 години след спечелване на конкурс за управлението на услугата и сключване на договор със Столична община. Очаквайте ни скоро от новата локация в подкрепа на местните общности!

Център за работа с деца на улицата „Посока“ е втората социална услуга за деца, която Столична община ни възложи след успешното преминаване през конкурсна процедура. Тя ще бъде предоставяна в сградата на Социален и младежки център „Св. Константин“ и съвсем скоро ще започне да приема първите деца-потребители.

Facebook YouTube