На 17.10.2017 г. делегация от Федерацията на социалните сдружения в България – д-р Мартин Й.Иванов, председател на УС, Иван Иванов – изпълнителен директор и членовете на УС Щефан Барт, Маргарита Драгнева, Ренета Венева и Диляна Гюрова – взе участие в Четвъртия Participation Day в рамките на Европейската Дунавска стратегия, проведен в Andrassy University в Будапеща.

По време на мероприятието членовете на ФССБ се поздравиха с приемането на кандидатурата на Федерацията за членство в платформата за гражданско участие в рамките на EUSDR Danube Civil Society Forum.

Нашият представител Диляна Гюрова взе активно участие в обсъжданията на тема социални иновации, а в края на деня цялата делегация подкрепи колегите от Форум Гражданско участие при тържественото приемане на камбанката, с която символично започна подготовката за Петия Participation Day през 2018 г., който ще се проведе в България. Освен председателството на мероприятието камбанката символизира и гласа на активните граждани.

Facebook YouTube