На 11.04.2018 г. бе проведен семинарът "10 години социална работа с Европейско измерение" като част от отбелязването на годишнината от старта на "Конкордия" в България. Заедно с колеги от "Конкордия Румъния" се срещнахме с много партньори и приятели на организацията и обсъдихме теми от работните полета на организацията като доброволчество, социално предприемачество, спорт, образование.

Важна част от семинара бе представянето на резултатите от проекта на CONCORDIA Academia, съфинансиран от Erasmus+, в рамките на който бяха проведени няколко обучения по "Мениджмънт на социални услуги" съвместно с колегите ни от "Конкордия Румъния" и австрийската обучителна организация "Кардинал Кьониг Хаус". Участниците в семинара се запознаха с  обучителите Георг Нусбаумер и Силвия Мишу, които представиха накратко концепцията на Академията по социален мениджмънт.

Колеги, преминали през курса на обучение за социални мениджъри, също споделиха опита си от обучението и дадоха обратна връзка относно приложението на наученото в работа и в управлението на социалните услуги.  

Очакваме скоро след събитието да запознаем с колеги и партньори и изданието на български език изготвения в рамките на проекта наръчник на, включил теоретична информация от трите модула, както и препратки към различни инструменти от обучението, които колегите вече са използвали в практиката.

Благодарим на всички включили се за активното участие и получената обратна връзка!

Facebook YouTube