Наблюдаваното жилище подпомага младежи, които имат личен ресурс и мотивация за самостоятелен живот. Чрез тази услуга предоставяме условия за придобиване на адекватна личностна самооценка, увереност и трудови умения, както и умения за съжителство и подкрепа между младежите. Наблюдаваното жилище е ситуирано в нает апартамент с общо 4 места, където е осигурена по-голяма самостоятелност на пълнолетните потребители.

Услугата е подходяща за лица на възраст между 18 и 35 години, които имат постоянна трудова заетост и мотивация за овладяване и усъвършенстване на уменията за самостоятелен живот.

Основната ни цел е затвърждаване на умения за самостоятелен живот и включване на младежите в гражданското общество.

Лицензът за усулугата Наблюдавано жилище можете да намерите тук

Facebook YouTube