ЦВН е краткосрочна и нископрагова социална услуга, която дава възможност за настаняване и покриване на базовите потребности на пълнолетни млади хора в затруднено положение.

Капацитетът на услугата е 17 места като максималният срок за ползване е 3 месеца.

Услугата предоставя на потребителите подслон, храна, дрехи и условия за поддържане на лична хигиена, достъп до медицинска и стоматологична помощ, административно подпомагане и осигуряване на необходими документи, подкрепа и насочване в процеса на търсене на работа и/или професионална квалификация, консултации с психолог, психиатър, както и трудотерапевтична програма.

От разкриването през 2008 г. през ЦВН са преминали над 800 млади хора.

Лицензът за услугата Център за временно настаняване можете да намерите тук

Facebook YouTube