Фондация "Конкордия България" подкрепя младите хора и след навършване на 18-годишна възраст. Достъпът до нашите услуги за млади пълнолетни лица е максимално облекчен. Сред основните ни приоритети е помощта при търсене на работа и създаването на възможности за професионална квалификация.

Facebook YouTube